Tra Cứu Lô Hàng
Các dịch vụ kho CFS
  • Cho thuê kho bãi, lưu trữ
  • Vận chuyển
  • Khai báo hải quan
Diện tích 1,300 sqm
Pallet 1,000
Xe nâng 6
Trang bị PCCC 22
Sprinkler 100
Thiết bị kiểm soát côn trùng 2
Địa chỉ: KP4, Phường Phú Hữu, Q.9, TP. HCM